zaufanie mieszkańców

Oferta

Obiekty budowlane powinny być poddawane okresowym kontrolom. Za ich przeprowadzenie odpowiada właściciel lub zarządca obiektu. Czynności kontrolne powinny wykonywać osoby mające stosowne uprawnienia budowlane.

Aby wypełnić te obowiązki nasza firma wychodzi do Właścicieli oraz Zarządców nieruchomości z ofertą na przeprowadzenie wszelkich wymaganych prawem
przeglądów.

Lista wykonywanych przez nas przeglądów: 
a. przeglądy kominiarskie; 
b. pomiary elektryczne; 
c. badanie szczelności instalacji gazowej;
d. badanie ciągłości urządzeń odgromowych;
e. przeglądy ogólnobudowlane;
f. badania termowizyjne;
g. pomiary wentylacji;
h. przeglądy instalacji p.poż
i. przeglądy tryskaczy

Serdecznie zapraszamy do współpracy.