zaufanie mieszkańców

Zarządzanie i księgowość

Aby zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom świadczymy usługi za pośrednictwem pracujących dla naszej firmy profesjonalistów. Dbamy o to, aby mieszkańcom mieszkało się przyjemnie i komfortowo. Staramy się zapewnić utrzymanie nieruchomości w stanie niepogorszonym i jednocześnie zwiększyć jej wartość poprzez szereg działań związanych z profesjonalną i nowoczesną obsługą. ( przeglądy budowlane, naprawy, konserwacja, rozbudowa, modernizacja )

Osoby nadzorujące proces przejęcia nieruchomości w zarządzanie mają kwalifikacje budowlane pozwalające na szczegółową i rzeczową analizę oraz ocenę dokumentacji powykonawczej. Posiadają wieloletnie doświadczenie deweloperskie i budowlane wraz z praktyczną wiedzą dotyczącą napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych przy stałej współpracy między wspólnotą mieszkaniową a wykonawcami inwestycji.

Osoby koordynujące działania administratorów oraz podwykonawców i innych podmiotów świadczących usługi na rzecz nieruchomości mają wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu wieloosobowymi zespołami wykonawczymi w tym kierowaniu zespołem licencjonowanych zarządców administrujących kilkudziesięcioma nieruchomościami mieszkaniowymi.
Czynności administrowania nieruchomościami w każdym przypadku nadzorują licencjonowani zarządcy.
Nad merytoryką, poprawnością oraz bezpieczeństwem zapisów umownych dotyczących obsługi nieruchomości czuwają członkowie działu prawnego.


Każdą nieruchomośc traktujemy indywidualnie i wyjątkowo. Dobieramy odpowiednio skład osobowy, tak aby do każdej obsługiwanej nieruchomości był dedykowany wyjątkowy 3 osobowy zespół, składający się z Administratora, osoby II kontaktu oraz Księgowej.
Z przeprowadzonych czynności na nieruchomości sporządzamy do wiadomości właścicieli lub zarządu raporty. Są to raporty 3 miesięczne półroczne i roczne, z przeprowadzonych prac :

  • raporty administracyjne
  • raporty techniczne
  • raporty księgowe