zaufanie mieszkańców

Dozór

Proponujemy Państwu usługi Dozoru mienia:

Dotyczą one przede wszystkim nieruchomości. Dozorujemy : 
  • nieruchomości gruntowe 
  • place budowy 
  • lokale usługowe 
  • nieruchomości komercyjne 
  • budynki mieszkalne 
  • osiedla mieszkaniowe 
  • osiedla domów jednorodzinnych 

Nasi pracownicy to jednolicie umundurowana ekipa dozorująca dany teren czy nieruchomośc.
Pracownicy dozoru tak jak pracownicy ochrony nie mają prawa posługiwać się bronią.
Głównym zadaniem pracowników dozoru jest patrolowanie danego terenu oraz informowanie odpowiednich służb w przypadku naruszenia prawa, ataków wandalizmu, prób włamań, kradzieży itp.