zaufanie mieszkańców

Oferta

Oferta nasza obejmuje przejęcie nieruchomości w zarządzanie w każdej fazie jej życia, począwszy od otrzymania pozwolenia na użytkowanie.

 

Zapewniamy profesjonalne oraz staranne i terminowe wykonanie wszelkich czynności z zakresu zarządzania częściami wspólnymi nieruchomości mieszkaniowych oraz komercyjnych.

 

Do zakresu czynności zarządzania częściami wspólnymi nieruchomości należą m. in.:

  1. uczestnictwo w protokolarnym przejęciu nieruchomości
  2. obsługa prawna nieruchomości
  3. prowadzenie księgi nieruchomości oraz dokumentacji techniczno-budowlanej
  4. przygotowaniu rocznych planów gospodarczych w oparciu o analizę rynku zarządzania nieruchomościami
  5. koordynacja oraz nadzór wszelkich prac wykonywanych na rzecz nieruchomości wspólnej przez firmy podwykonawcze
  6. prowadzenie pełnej księgowości
  7. ustalenie najatrakcyjniejszych sposobów zagospodarowania nieruchomości
  8. wszelkie czynności związane z technicznym utrzymaniem nieruchomości wspólnej (konserwacja, przeglądy)
  9. wszelkie czynności związane z obsługą Wspólnot Mieszkaniowych i ich członków (zwoływanie i organizacja zebrań)
  10. wszelkie czynności związane z gospodarką ekonomiczno-finansową nieruchomości.

 

Osoby nadzorujące proces przejęcia nieruchomości w zarządzanie posiadają kwalifikacje budowlane pozwalające na szczegółową i rzeczową analizę oraz ocenę dokumentacji powykonawczej nieruchomości. Posiadając wieloletnie doświadczenie deweloperskie i budowlane wraz z praktyczną wiedzą dotyczącą napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych przy stałej współpracy między wspólnotą mieszkaniową a wykonawcami inwestycji.

 

Osoby koordynujące działania administratorów oraz podwykonawców i innych podmiotów świadczących usługi na rzecz nieruchomości wspólnych mają wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu wieloosobowymi zespołami wykonawczymi w tym kierowaniu zespołem licencjonowanych zarządców administrujących kilkudziesięcioma nieruchomościami mieszkaniowymi.

 

Czynności administrowania nieruchomościami w każdym przypadku wykonują licencjonowani zarządcy z minimum dziesięcioletnim doświadczeniem w zakresie zarządzania nieruchomościami wspólnymi.

 

Zespół PR-Estate sp. z o.o. gwarantuje należytą staranność wykonywanych czynności.

 

Oferowane przez nas usługi dostosowujemy indywidualnie do potrzeb każdej nieruchomości oraz wymagań jej właścicieli.

 

W celu sporządzenia szczegółowej oferty określającej rodzaj i zakres oferowanych przez nas usług w taki sposób aby najpełniej sprostać Państwa oczekiwaniom, serdecznie zapraszamy do skontaktowania się z naszym biurem.